Barnesamtalen i barnevernet - DCMBilde fra filmen Hjemme Verst


”Den Dialogiske Samtalemetoden (DCM) er et kompetansehevingsprogram for barnevernet, som styrker barn og unges rett til medvirkning.”    Dr.polit. Kari Trøften Gamst, programansvarlig


Å ta barn på alvor

En barnesamtale handler om mer enn barns rett til å bli hørt. Et vesentlig anliggende er hvordan barn blir hørt. I begrepet profesjonelle barnesamtaler bør det ligge en samtalepraksis som ikke er tilfeldig, men bevisst valgt. Vi tilbyr et forskningsbasert opplæringsprogram for å styrke barnevernets kompetanse i å snakke med barn, som er tilpasset de spesifikke arbeidsoppgavene og kravene til samtaler med barn i barnevernet.


Gjennom en pedagogikk med opplæring i dialogisk teori og metode, individuell veiledning, refleksjon og aktiv kommunikasjonstrening, istandsetter vi profesjonelle fagpersoner til å møte utsatte barn på en barnefokusert og verdig måte.

"Du er den første som gjentar det jeg sier og sier det riktig. Og jeg kan rette på deg."
Gutt 11 år
"Hvorfor gjør dere ikke reklame for barnesamtale? Jeg hadde aldri hørt om barnesamtale før. Dere burde gjøre reklame for det sånn at barn vet at det finnes. Jeg synes alle burde få vite at det var noen som snakket med barn om barns beste."
Gutt 8 år