Kontakt ossBilde fra filmen LA STÅ!


Fagnettverket består av godkjente kursledere for opplæring i Kompetanseprogrammet Barnesamtalen DCM til barnevernansatte i Norge. Kursledernes fagbakgrunn er barnevernsarbeidere som har gjennomgått opplæringsprogrammet, og godkjent og kvalitetssikret gjennom kurslederopplæring i formidling og gjennomføring av programmet. For mer informasjon:

Kontakt programansvarlig Kari Trøften Gamst

Epost: kari@gamst.com
Mobil: 926 19 076
Kari Trøften Gamst


Les mer...
Ida Nikolaisen


Les mer...
May Lindland


Les mer...
Heidi Lundtveit


Les mer...
Ane Cecilie Havgar Løchting


Les mer...
Kristine Berbom


Les mer...
Inger Dokken Taaje


Les mer...
Stina Gjerde Austefjord


Les mer...
Katrine Dambo


Les mer...
Brita Mølmen


Les mer...
Beate G Myrvang


Les mer...
Marianne Heibo


Les mer...
Joachim Lie Aarud


Les mer...
Emma Rosborg


Les mer...
Karina Charlotte Lenk


Les mer...
Kompetanseprogrammet Barnesamtalen

2013/2014

· Finnmark (Alta, Mehamn, Vadsø, Karasjok)

· Asker

· Mosjøen

· Gjerdrum

· Østfold (Rakkestad, Aremark, Askim, Hobøl, Skiptvet, Eidsberg,
  Marker/Rømskog, Spydeberg, Trøgstad)


2014/2015

· Øst Finnmark – Tana, Vadsø, Kirkenes

· Trondheim

· Oppland

· Nedre Romerike (Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Nes)

· Nedre Romerike 2: (Fet, Aurskog Høland, Sørum, Ås)

· Barnevernkompetanse + Gjerdrum

· Porsgrunn + Bufetat sørOmtale av metodeboken Profesjonelle barnesamtaler

  Om boken:
  Barn er kompetente informanter og må få   slippe til med sin kompetanse. Det   forutsetter gode måter å kommunisere   med barn på. En barnesamtale handler   om mer enn barns rett til å bli hørt. Et   vesentlig anliggende er hvordan barnet   blir hørt.

”….passer i etter-og videreutdanninger, til selvstudium og egen trening og som inspirasjon til kollegaveiledning-til alle som trenger å høre med barnas egne ord hva de har opplevd”
Ragnhild Østbye, klinisk sosionom i BUP- fra Fontene

”Boken burde vært obligatorisk pensum for alle som gjennom sitt arbeid vil være i kontakt og snakke med barn”
Torill Sorte, lensmann i Nedre eiker- fra Poltiforum

” Alle som jobber med barn og leser denne boken, vil være bedre rustet til å møte et utsatt barn. At voksne har denne kompetansen kan være livsviktig for barna”
Heidi Gustavsen, politioverbetjent i Kripos- fra Spesialpedagogikk