May Lindland

Jeg er utdannet barnevernpedagog fra Norges kommunal og sosialhøgskole. Jeg har grunnfag i sosialantropologi, og i spesialpedagogikk. Jeg har Master i sosialt arbeid fra Høgskolen i Oslo fra 2012.

Jeg har etter endt utdanning i 1995 jobbet med barn og unge som Utekontakt, på institusjon og har jobbet 10 år som saksbehandler i barneverntjenesten. De siste tre årene har jeg vært prosjektmedarbeider i kompetanseutviklingsprogrammet Barnesamtalen- DCM i Oslo kommune hvor jeg har undervist og veiledet barnevernkonsulenter i Barnesamtalen DCM.

Jeg har snakket mye med barn og ungdom som lever i vanskelige livssituasjoner før jeg lærte metoden, men det var først etter at jeg lærte metoden i 2005 at jeg opplevde at jeg fikk mer tak på hvordan jeg skulle snakke med barn og unge. Barnesamtalen- DCM som metode er konkret, systematisk, og ved å snakke med barn og unge på denne måten blir det enklere å orientere seg i et ellers ofte kaotisk landskap i de familiene vi jobber med. Jeg syns også det ble mer spennende å jobbe barnevern etter at jeg lærte metoden.

Å undervise å veilede andre i en metode jeg selv har hatt svært god nytte av, opplever jeg som svært meningsfylt. Responsen fra kursdeltakere er utelukkende positiv, og barnevernsarbeiderne opplever det som et svært godt verktøy og som gjør de tryggere i å snakke med barn som lever i vanskelige livssituasjoner.

Gå tilbake...