Heidi Lundtveit

Jeg er utdannet sosionom fra høgskolen i Oslo 2001. Har videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og deres omsorgspersoner fra høgskolen i Telemark og barneverfaglig utredningsarbeid fra høgskolen i Lillehammer. Jeg har jobbet som saksbehandler i barneverntjenesten fra 2001 fram til mai 2012. Jeg jobber nå ved Barnevernvakten i Oslo. Jeg fikk opplæring i DCM 2011/2012 og fikk kurslederopplæring høst 2012 og vår 2013. Så har jeg drevet opplæringsprogramm i DCM siden høsten 2013.

Jeg ble svært begeistret for metoden under min egen opplæring da jeg merket at dette er en metode som fungerer på flere måter. Den bidrar til at vi i barneverntjensten I mye mindre grad går “rundt grøten” i samtaler med barn som lever i vanskelige livssituasjoner. Vi blir tvunget til å være svært bevisste på hvorfor det er viktig å snakke med dette barnet og om hva. Metoden gir barnet en mulighet til virkelig å få fortalt sin historie uten at vi voksne antar eller legger føringer for barnets stemme. Du vet til enhver tid hvor du er i samtalen, hvordan du kan møte barnet på dets fortelling, og hvordan du kan motivere barnet til å komme med sin fortelling. Og sist men ikke minst, metoden bidrar til at barnet får den plass det fortjener i barnevernets sak. Barnets stemme blir i mye større grad tatt hensyn til i de vurderinger som gjøres.

Gå tilbake...