Ane Cecilie Havgar Løchting

Jeg har studert Sosialt arbeid ved Diakonhjemmet høgskole, ferdig utdannet i 2007.Før dette, studerte jeg religion og etikk (årsenhet) på Menighetsfakultetet. Jeg har jobbet i barneverntjenesten i Bærum fra 2009 og frem til i dag. Jeg startet med å jobbe oppfølging av barn 0-12 år. I 2010-11 gikk jeg på kurs i barnesamtalen. I 2011 var jeg med på etablering og gjennomføring av voldsteam i kommunen. Jeg ble hovedsakelig brukt til å snakke med barna i sakene. I 2011- 12, gikk jeg samtidig kurslederopplæringen, og ble veileder i Barnesamtalen, DCM. Sammen med en kollega, fikk vi ansvaret for å drive videre opplæring av Barnesamtalen i kommunen. I 2013 fikk jeg jobb på Oslo krisesenter, der jeg har jobbet på barneteamet siden. i tillegg til dette, fortsatte jeg å holde barnesamtalekurset i en 25 prosent stilling i Bærum kommune. Det siste året har jeg vært i svangerskapspermisjon med min sønn. Jeg har nå igjen startet opp barnesamtalekurs i Bærum, og er også veileder andre steder i kompetanseprogrammer I Norge.

Jeg brenner for at voksne skal snakke med barn om vanskelige temaer, og at vi snakker med barna på deres premisser.

Det er fantastisk å se/høre en barnesamtale før og etter opplæring. Barnet blir lyttet til og respektert på en ny mate.

Gå tilbake...