Inger Dokken Taaje

Jeg er utdannet barnevernpedagog fra Høyskolen i Sør – Trøndelag i 1995. Jeg har grunnfag i spesialpedagogikk. I de siste årene har jeg fått opplæring i Kvello metoden, COS P og Barnesamtalen. Jeg er godkjent kursleder i Barnesamtalen og har det siste året vært kvalitetssikrer av nye veiledere i Barnesamtalen. I tillegg er jeg godkjent som veileder for studenter.

Etter endt utdanning har jeg jobbet som støttepedagog i barnehage, miljøterapeut på Familiesenter og på utredningsinstitusjon for barn, pedagogisk leder i barnehage og de siste 7 årene har jeg jobbet som barnevernkonsulent i barneverntjenesten, fosterhjemsteam.

I mine jobber har jeg snakket mye med barn om vanskelige temaer og om hvordan de har det. Etter opplæring i DCM, opplever jeg å få raskere og bedre kontakt med barna. Det har blitt lettere å forstå hvordan barna egentlig har det og hvordan det er å være dem i sin livssituasjon. Jeg har også opplevd at barnesamtaler gjør utredninger overflødige i samværssaker, fordi barna gjennom samtalen(e) gis en bedre mulighet til å beskrive hvordan de selv har det med egne ord. DCM er en fin og systematisk samtalemetode med gode kommunikasjonsprinsipper, noe som gjør metoden anvendelig i vårt arbeid, med både store og små .

Gå tilbake...