Stina Gjerde Austefjord

Jeg er utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Jeg har jobbet ved Ullern barneverntjeneste i Oslo siden 2004, som saksbehandler.

Jeg tok opplæring i Barnesamtalemetodikken i 2011/2012, og som veileder i 2013/2014. Barnesamtalemetoden har gitt meg et nytt løft i det å jobbe med barn og unge i barnevernet. Jeg har erfart at det er et godt verktøy til å få til gode samtaler, der barnet får komme med sin opplevelse med sine egne ord! Jeg blir tryggere som voksen i samtalene, og klarer på en bedre måte å ta imot det barnet forteller. Etter samtaler med denne metoden har jeg blitt mer bevisst hvor viktig det er å få frem barnets stemme, slik at barneverntjenesten kan sette inn bedre og riktigere tiltak mer basert på barnets premisser! Jeg ser også at ved å benytte barnesamtalemetoden får barn og unge økt medvirkning i sin egen sak. Jeg har også erfart at metoden hjelper meg slik at jeg formidler til foreldre på en bedre måte hvordan barnet opplever sin situasjon og dermed får til et samarbeid for å finne ut hvordan vi kan hjelpe barnet videre.

Gå tilbake...