Stina Gjerde Austefjord

Jeg er utdannet vernepleier og har videreutdanning i familieterapi fra høgskolen VID

Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe med mennesker og har gjort dette på ulike arenaer. Blant annet har jeg erfaring fra barnehage, habilitering, akutt barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. I 2012 begynte jeg som barnevernkonsulent i Bærum barneverntjeneste. Her jobber jeg i hovedsak med oppfølging av fosterhjem/fosterbarn. Deler av min stilling er som kursleder for barnesamtalekurs i vår barneverntjeneste. Jeg gikk kurs i barnesamtalen i 2012-2013 og ble svært inspirert. Det er motiverende å jobbe med DCM og se en metode som faktisk virker i praksis. Jeg tok kurslederopplæring året etter og har siden dette jobbet som kursleder for barneverntjenesten i Bærum. Jeg er opptatt av at barn i vanskelige livssituasjoner blir snakket med, og ikke minst hvordan man snakker med disse barna. Ved bruk av barnesamtalen legges det til rette for at barna kan fortelle fritt, med sine egne ord, om vanskelige hendelser i deres liv. Etter at jeg har tilegnet meg denne metoden har jeg blitt mer bevisst min egen kommunikasjonsform og blitt tryggere på å snakke med barn og ungdom om vanskelige temaer.

Gå tilbake...