Brita Mølmen

Jeg er utdannet barnevernpedagog i 1995. I etterkant har jeg tatt ulike videreutdanninger, eksempelvis innen rus, psykiatri, etnisitet, veiledning og barnekonvensjon.

Mitt første møte med barn i vanskelige situasjoner fikk jeg i 1980 da jeg jobbet på Krisesenteret i Oslo. Jeg jobbet der i 10 år og jeg vet at vi snakket alt for lite med barna. Siden den gang har jeg arbeidet i barnevernet. Min arbeidserfaring har jeg blant annet fra barneverntjenesten, prosjektleder for et somalisk kvinne-og barnprosjekt, fra Aline spedbarnshjem, verge og støttekontakt samt erfaring fra utekontakten. De siste 12 årene har jeg jobbet på barnevernvakten med akutte barnevernssaker. Jeg har gjennom hele min praksis ønsket å bli bedre til å snakke med barna. Jeg er opptatt av at barn skal bli hørt og at deres stemme kommer tydeligere frem i barnevernsarbeidet. Jeg fikk mulighet til å ta barnesamtalekurset i 2012 og kurslederopplæring året etter. Jeg har siden dette hatt årlige kurs i metoden for 12-14 ansatte i barneverntjenesten i Bærum.

Gå tilbake...