Beate G Myrvang

Jeg er utdannet Barnevernpedagog fra Høyskolen i Oslo i 2005. Jeg har videreutdanning i ledelse, og i HR, og jeg innehar veiledningskompetanse. Jeg har etter endt utdanning jobbet med ungdom i institusjon, frem til jeg begynte som saksbehandler i barneverntjenesten i 2007. Jeg jobbet som saksbehandler frem til 2012. Fra 2012 og frem til 2016 har jeg innehatt ulike lederfunksjoner i barneverntjenesten. I dag jobber jeg med rekruttering, oppfølging og veiledning av fosterhjem og beredskapshjem, i Connexa Barnevern AS

Jeg gjennomførte opplæring i DCM i 2011/2012, og fullførte veilederopplæringen i DCM i 2014/2015. Jeg opplevde opplæringen i DCM som et stort kompetanseløft, både i forhold til samtaler med barn, men også i forhold til det å ta barns opplevelser på alvor. Opplæringen har også bidratt til at jeg er mer fokusert, engasjert og trygg på å la barns opplevelser og fortellinger få stor plass i den jobben som gjøres knyttet til barn og unge. Metoden har hjulpet meg til å bli tydeligere i mitt fokus på barns egne erfaringer, og deres perspektiv. Den har gjort meg tryggere på hvordan jeg kan legge til rette for at barnets opplevelser kan fremkomme, uten fortolkninger, definisjoner eller forforståelse fra meg som voksen. Jeg har brukt deler og elementer av metoden i alle roller jeg har hatt innen barnevernet, både i forhold til barn, unge, voksne, kolleger og samarbeidspartnere. Dette har jeg gode erfaringer med.

Gå tilbake...