Marianne Heibo

Jeg har en Bachelor grad i Drama og teater fra Goldsmiths College, University of London og Mastergraden ESST, europeiske studier i kultur, vitenskap og teknologi fra Universitè de Louis Pasteur i Strasbourg og UIO. For tiden holder jeg på med en Mastergrad i Systemisk Familieterapi ved den Vitenskapelige Høyskolen i Oslo. Fra Modum Bad har jeg en sertifisering som PREP instruktør og veileder. Jeg har prosjektleder erfaring fra Oslo kommune og har jobbet en årrekke som rådgiver i barnefaglig avdeling i UDI.

I UDI jobbet jeg etter Barnesamtalen, DCM under opplæring og veiledning av Kari Gamst. Parallellt med dette jobbet jeg med internopplæring og veiledning i DCM, Barnesamtalen i UDI. Min erfaring er at Barnesamtalen som en metodisk tilnærming kommer svært godt til nytte når det gjelder troverdig informasjonsinnhenting for å ivareta barnets interesser.

Gå tilbake...