Joachim Lie Aarud

Jeg er utdannet barnevernpedagog ved Høgskolen i Oslo i 2008. Videre har jeg videreutdanning i veiledning samt Barnevern i et minoritetsperspektiv. Jeg har jobbet på institusjon med både barn og ungdom, barneverntjeneste og barnevernvakt.

Jeg fikk opplæring i Barnesamtalen i 2012 da jeg jobbet på Sagene barneverntjeneste. Jeg fikk videre kurslederopplæring i 2013. Jeg underviste de ansatte ved Sagene barneverntjeneste i metoden før jeg høsten 2016 startet å undervise på heltid samtidig som jeg tar oppdrag for diverse barneverntjenester. Jeg har snakket med mange barn som har det vanskelig, men fikk en slags åpenbaring da jeg ble introdusert for metoden og etterhvert opplæring i den. Jeg ble tryggere i samtaler, mer åpen og direkte og gikk ikke lenger rundt tema. Jeg kjente igjen mange av kommunikasjonsprinsippene fra før av, men ved å sette de i system og følge fasene så erfarte jeg å få mer nyttig informasjon og barnets stemme kom tydeligere frem. På denne måten ble det lettere fatte riktige tiltak! I dag er metoden blitt en naturlig del av meg når jeg prater med barn og voksne både profesjonelt og privat. Det å få lov til å undervise og veilede andre i Barnesamtalen er noe jeg setter stor pris på. Det er moro og givende å se hvordan deltakerne tar til seg metoden og veiledning, og viser fremgang ved at de i større grad tør å være direkte og snakke med barn om vanskelige temaer!

Gå tilbake...