Emma Rosborg

Jeg er utdannet barnevernpedagog fra Høgskolen i Lillehammer i 2007. Etter studiene jobbet jeg som støttepedagog og pedagogisk leder i barnehage. Siden november 2010 har jeg jobbet som barnevernkonsulent i Gamle Oslo barneverntjeneste.

Jeg fikk opplæring i Barnesamtalen DCM mai 2011 - mai 2012, og fikk kurslederopplæring 2014-2015. Jeg har brukt metoden mye i arbeidet mitt som barnevernkonsulent, og praktisert den siden 2012. Jeg har også erfaring fra veiledning av student, og har tatt 15 studiepoeng studentveiledning ved Høgskolen i Oslo og Akershus desember 2014. Etter opplæring i DCM opplever jeg at det er lettere og strukturere samtalene med barn, og jeg opplever at barna føler de blir sett og hørt på en annen måte enn tidligere. Jeg opplever også at jeg har blitt en tryggere voksen i samtaler om vanskelige temaer og at samtalene med barna blir mye mer utfyllende og beskrivende i forhold til hvordan barna har det. Jeg veldig begeistret for metoden, da den i stor grad bidrar til å få frem barnets stemme. Den gir barnet mulighet til å få snakket ferdig, uten forstyrrende elementer og at den voksne blir mer bevisst på å gi barnet tid og rom til å fortelle sin historie.

Gå tilbake...