Karina Charlotte Lenk

Jeg er utdannet sosionom (bachelor in social work) i 2009 ved Via University College i Holstebro, Danmark. Siden jeg ble utdannet har jeg jobbet med barn og familier, først som saksbehandler i Herning kommune i Danmark, så i Grünerløkka barneverntjeneste i Oslo, og siden 2014 i Vestby barneverntjeneste. Jeg fikk opplæring i Barnesamtalen DCM, i 2012/2013 og gikk direkte videre med kursveilederopplæringen i 2013/2014. Siden 2015 har jeg vært en del av fagnettverket i kompetanseprogrammet.

Jeg brenner for å skape gode samtaler, der kommunikasjonen oppleves så likeverdig som mulig, og til nytte for den det gjelder. Før jeg fikk opplæring i barnesamtalen opplevde jeg ofte at jeg kom til kort i samtaler med barn og unge, og jeg synes det var vanskelig å komme til sakens kjerne uten å bli for ledende eller nølende. Ofte satt jeg igjen etter samtaler med en følelse av å ha gått glipp av noe. Med barnesamtalen får den voksne samtalepartner et kommunikasjonsverktøy, som kan tas frem og benyttes i mange ulike situasjoner der dialog med barn og unge er viktig. Metoden er med på å skape trygghet og ro i samtaler, og gjør at både barn og voksen har et godt utgangspunkt for å forstå hverandre. Dette motiverer meg til å være med i fagnettverket for å videreformidle metoden. I mitt daglige arbeid i barnevernet er det også motiverende, at jeg kan møte barn og ungdommer i vanskelige livssituasjoner, med faglig samtalekompetanse og en trygghet på at de skal føle seg hørt og tatt på alvor når de snakker med meg.

Gå tilbake...